Sprzęt do monitoringu AHD

0

O nafcie cz. 2

W naczyniach, z których przekrapla się ropę, pozostają różne odpadki, które niegdyś odrzucano. Dziś są one bardzo cennym materiałem; robią z nich bowiem różne smarowidła. Wprawdzie robi się smarowidła także z tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych, ale są one drogie i jest ich za mało. Ludzie bowiem wydobywają z pod ziemi coraz Sprzęt do monitoringu AHD

0

Kryształy soli oraz innych ciał cz. 2

Sól nie jest twarda; kryształ soli daje się rysować gęsiom piórem lub paznokciem, a proszek, który przy tym powstaje, jest biały; mówimy: rysa soli jest biała. Sól bywa czasem nie tylko bezbarwna, ale także zielonawa, szarawa, czerwona, a nawet niebieska, a mimo to zawsze po utłuczeniu daje proszek całkiem biały. Sól nie Sprzęt do monitoringu AHD

0

O węglach kamiennych cz. 2

Węgiel kamienny rzadko znajduje się tak płytko pod ziemią, żeby go można było wydobywać, odkrywając ziemię, którą jest pokryty; zwykle leży w znacznej głębokości pod ziemią. Kopalnia węgla kamiennego jest podobnie urządzona, jak np. kopalnia soli w Wieliczce; górnicy spuszczają się do niej przez szyby, z których rozchodzą się chodniki. Z chodników Sprzęt do monitoringu AHD

0

Właściwości wapienia cz. 2

Wapienie nie rozpuszczają się w wodzie zupełnie czystej, ale za to dość łatwo w wodzie nasyconej kwasem węglowym. Rozgniećmy kawałeczek kredy i wsypmy jej pył do wody sodowej, a zobaczymy, że pył rozpuści się w niej. Włóżmy patyczek do takiego nasyconego roztworu, a osadzą się na nim małe, igiełkowate kryształki wapienia. Ponieważ Sprzęt do monitoringu AHD

0

Kryształy soli oraz innych ciał cz. 3

Z tym roztworem można zrobić takie doświadczenie: Nakrywamy naczynie, w którym znajduje się roztwór soli, papierem, przebijamy ten papier czystym drewienkiem i wsuwamy je do samego dna naczynia. Potem naczynie stawiamy na cieple, żeby roztwór z wolna parował. Zobaczymy po niedługim czasie, że na patyczku osadziły się małe kryształki. Sól krystalizuje się Sprzęt do monitoringu AHD

0

Właściwości wapienia cz. 3

Jeżeli wapnista woda przecieka z gleby do pieczary w ziemi i kapie na jej dno, to kwas węglowy powoli się ulatnia, a wapień osadza się na stropie jaskini w soplach. Sople takie są podobne do sopli lodu, ale są nieprzezroczyste. Nazywają się stalaktytami. Z górnych sopli kapie woda na dno groty. Na Sprzęt do monitoringu AHD

0

O innych węglach kopalnych

Jest inny węgiel kopalny, zwany brunatnym albo lignitem, gorszy do palenia niż kamienny, bo daje mniej ciepła. Nieraz można w nim odróżnić dokładnie utkanie drzewne. Ten węgiel powstał w podobny sposób, jak węgiel kamienny, ale że krótszy czas leżał pod ziemią i mniej został ściśnięty, więc dlatego części roślin, z których powstał, Sprzęt do monitoringu AHD

0

O węglu, jako pierwiastku cz. 2

Mamy na talerzu wapno. niegaszone. Polewamy je wodą. Z wody i wapna tworzy się związek gaszonego wapna; powstaje przy tym takie gorąco, że można by, w nim ugotować jajko na twardo, a włożywszy rękę, srodze się sparzyć. Mamy przed sobą drut 2 metalu, zwanego magnezem i rozżarzamy go w płomieniu świecy. Rozżarzony Sprzęt do monitoringu AHD

0

O węglach kamiennych cz. 1

Węgiel kamienny, wydobywany z ziemi, jest obok soli, siarki i żelaza jednym z tych czterech najpożyteczniejszych ciał martwicy, bez których człowiek cywilizowany obejść się nie może. Na węglu kamiennym opiera się cały przemysł, ruch kolei żelaznych i statków parowych, przewożących łudzi oraz ich wytwory z jednego końca ziemi na drugi. Węgieł kamienny Sprzęt do monitoringu AHD

0

Kryształy soli oraz innych ciał cz. 1

Sól wielicka jest zwykle zanieczyszczona i wskutek tego ma barwę zielonawą lub szarą. Sól nie jest jednostajną masą, taką np., jak kreda, lecz składa się z wyraźnych osobnych cząstek kanciastych, ściśle ze sobą spojonych. Te cząstki są kryształami. W dwu komorach wielickich, zwanych kryształowymi, sól jest całkiem przezroczysta, bezbarwna i tworzy skupienia Sprzęt do monitoringu AHD

Sprzęt do monitoringu AHD